Privacyverklaring

Orange Spring, gevestigd aan Lavendelhof 32 te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Orange Spring

Lavendelhof 32

3434XT Nieuwegein

Mobiel: 06 10 197 858

E-mail: info@orangespring.nl

Website: orangespring.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Orange Spring verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie of telefonisch.

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orangespring.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Orange Spring verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Orange Spring analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

• Orange Spring volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

• Orange Spring verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Orange Spring neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Orange Spring) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Orange Spring bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaar we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Orange Spring andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Orange Spring deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Orange Spring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Orange Spring jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Orange Spring gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Orange Spring gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies

Google Tag Manager

• Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.

• Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie

• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Cookiebanner

• Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

Analyserende cookies

Google Analytics

• _ga, _gid, _gat

• Doel: Met Google Analytics meten we hoe je orangespring.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.

• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Facebook

• Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van Orange Spring te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jouw online nog beter van dienst zijn.

• Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.

• Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook.

Instagram

• Doel: De Instagram-pixel zorgt ervoor dat je op Instagram relevante content van Orange Spring te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jouw online nog beter van dienst zijn.

• Bewaartermijn: Instagram slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Instagram-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Instagram deze gegevens niet langer nodig heeft.

• Delen: Instagram verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Instagram.

Marketing cookies

Google Dynamic Remarketing

• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN).

• Bewaartermijn: Dit cookie wordt na 90 dagen verwijderd.

• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google.

Linkedin Marketing Solutions & LinkedIn Ads

• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op LinkedIn.

• Bewaartermijn: Deze cookie van LinkedIn en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

• Delen: LinkedIn verkoopt geen privégegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orange Spring en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@orangespring.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Orange Spring wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Orange Spring neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@orangespring.nl. Orange Spring heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.